startpagina ringenservice
Contributie 2017 betalen

Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en toegezonden.

Het heeft geen nut dat u dit apart vermeld.

.

Grijze roodstaartpapegaai NIEUWS Algemene informatie en Q&A
Algemene informatie
Vanaf 2 januari 2017 heeft de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) een strengere bescherming gekregen. Dat is besloten tijdens de CITES-conferentie, die van 24 september tot 5 oktober 2016 plaatsvond in Johannesburg, Zuid-Afrika. De besluiten die zijn genomen tijdens de CoP17 gaan 2 januari 2017 in en worden kort daarna geïmplementeerd in de Europese verordeningen.
Vanaf 2 januari 2017 is de grijze roodstaartpapegaai verplaatst van Appendix II naar Appendix I van CITES. Daaropvolgend zal de soort eind januari/begin februari, met de publicatie van de nieuwe Soortenlijst, ook worden opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening (CITES-wetgeving geïmplementeerd in de Europese wetgeving).
Invoer en (weder)uitvoer
Voor de invoer en (weder)uitvoer van deze soort waren al CITES-vergunningen nodig. Deze vergunningen kunnen vanaf 2 januari enkel voor commerciële doeleinden worden verleend, als de dieren aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren. Daarnaast moet u bij invoer rekening houden met de strengere invoerbepalingen voor levende vogels, in verband met de vogelgriep.
Binnen de Europese Unie
De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze roodstaartpapegaai. Houders kunnen vanaf februari 2017 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een EU-certificaat aanvragen voorafgaand aan de overdracht van het dier.
Merken
Zodra de grijze roodstaartpapegaai ook is opgenomen op Bijlage A van de Basisverordening moeten houders van grijze roodstaartpapegaaien ervoor zorgen dat de dieren zijn gemerkt met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een microchiptransponder.

Informatie rondom ringen bestellen

U kunt hier inloggen of registreren als ringenbesteller