PS ringenservice

Er is nieuwe informatie over de grijze roodstaartpapegaai.

Op mijn vragen aan het ministerie heb ik het volgende antwoord gekregen.

"Geachte heer Rönitz,

Wij hebben uw mail van 2 oktober in goede orde ontvangen. Omdat op 2 oktober 2016 het verplaatsen van de grijze roodstraat van Appendix I nog niet definitief was gewacht met reageren. Inmiddels is duidelijk dat de soort met ingang van 2 januari op Appendix I en Bijlage A zal worden geplaatsten.

De Europese Commissie heeft inmiddels een concept de nieuwe soortenlijst gemaakt en zal binnenkort de wettelijke procedures doorlopen.  

Een van de consequenties is van het verplaatsen van de Grijze Roodstaart naar Appendix I en Bijlage A is dat voor iedere eigendomsoverdracht een EU-certificaat nodig is.  Twee andere consequenties zijn dat iedere eigenaar zijn of haar (huis-)dier moet merken, voor zover dat niet gedaan is en een administratie moet bijhouden. Tot slot moet de eigenaar documenten hebben waaruit blijkt dat hij of zij het dier al in zijn bezit had voor de verplaatsing. Ook is het aan te raden dat de eigenaar documentatie heeft waaruit blijkt dat het dier gefokt is in Nederland of in een ander EU-lidstaat.

In de aankomende CITES nieuwsbrieven meer aandacht besteden aan de uitkomsten van de CoP in Johannesburg en praktische uitwerkingen ervan. Deze nieuwsbrief zal eind deze week of begin volgende week worden uitgebracht.

Wat betreft uw vraag of de Grijze roodstaart op Bijlage X van de uitvoeringsverordening geplaatst kan worden. Het plaatsen van de soort houdt een wetswijzing in. Het is nog onduidelijk of het plaatsen van de soort op Bijlage X tot de mogelijkheden behoort.

Met vriendelijke groet, Karen van Dartel"

Ik raad kwekers aan om stalen- of gekleurde aluminium ringen te bestellen. Deze zijn voor CITES-vogels verplicht, blank aluminium mag niet volgens de ringenregeling. De stalen- en gekleurde ringen kunnen indien nodig later nog registreerd worden.