startpagina ringenservice

U moet inloggen om ringen te kunnen bestellen.

Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en toegezonden.

Het heeft geen nut dat u dit apart vermeld, er wordt niets mee gedaan!

.

U kunt nu geen aluminium ringen voor 2017 bestellen. Dit in verband met de levertijd.

Voor noodgevallen moet u contact opnemen.

Vanaf juli is het mogelijk om alle ringtypen voor kweekjaar 2018 te bestellen. De 2018 ringen worden vanaf oktober geleverd.

U kunt hier inloggen of registreren als ringenbestellerInformatie rondom ringen bestellen

Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

§ 2. Ringen en merktekens
Artikel 3
1.    In Nederland afgegeven gesloten pootringen voldoen aan de volgende eisen:
a.     ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en zijn op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt;
b.     ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt.
2.    In afwijking van het eerste lid kunnen ringen voor papegaaiachtigen en roofvogels vervaardigd zijn van roestvrij staal.
3.    Een gesloten pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een kleurlaag, die voor elk jaar waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is.
4.    De in artikel 8 genoemde organisaties verstrekken uitsluitend gesloten pootringen waarvoor door de leverancier een schriftelijke garantie is afgegeven dat de ringen voldoen aan de specificaties, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b.
Artikel 4
1.    Een in Nederland afgegeven gesloten pootring is ten minste voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht en, per ringmaat, een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een kweeknummer en een volgnummer.
2.    In afwijking van het eerste lid zijn de gesloten pootringen, afgegeven door Kleindier Liefhebbers Nederland, voorzien van een uniek nummer bestaande uit de bondscode en een volgnummer.
Artikel 5
1.    Een in Nederland in gevangenschap geboren en gefokt exemplaar van in de bijlage bij deze regeling opgenomen soorten vogels is voorzien van een in Nederland afgegeven gesloten pootring met een, voorzover vermeld, in die bijlage vastgestelde maximale diameter.
2.    In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in de bijlage vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager, bedoeld in artikel 7, aannemelijk kan maken dat een grotere diameter in verband met de dikte van de poot noodzakelijk is.