startpagina ringenservice

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag. Helaas voor u ben ik niet altijd bereikbaar, ook niet op zondag. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

ringen bestellen bij de Parkieten Sociëteit

U moet u aanmelden (inloggen) om ringen te kunnen bestellen.
U moet u wel eerst (eenmalig) geregistreerd hebben. 

Klik op de knop "registreer u om te kunnen bestellen". Als u de gegevens heeft ingevuld wordt er een e-mail naar uw opgegeven e-mailadres gestuurd. In deze e-mail staat een link. Als u op deze link klikt wordt uw registratie geactiveerd en kunt u na het aanmelden (inloggen) ringen bestellen.

De activatie stap vinden wij nodig om zo te controleren dat het om uw e-mailadres en dus ook om uw gegevens gaat.

Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en toegezonden. Het heeft geen nut dat u dit apart vermeld. Met een dergelijke opmerking wordt niets gedaan!

 

handleiding ringen bestellen

 

Onze verschillende ringtypen. Van diverse leveranciers, daarom is er ook verschil in levertijd.

gekleurd aluminium

Gekleurd aluminium waarin het opschrift is gelaserd.
Deze heb ik nodig

blank aluminium

Blank aluminium ring waarin het opschrift is gerold (gedrukt). Geen 2018 meer leverbaar. De ringen voor kweekjaar 2019 worden vanaf begin oktobers uitgeleverd.
Deze heb ik nodig

CITES aluminium

Aluminium ringen voor CITES soorten. Deze ringen worden bij het ministerie op uw naam en vogelsoort geregistreerd. Uitsluitend te bestellen voor het huidige kweekjaar.
Deze heb ik nodig

Europese vogelsoorten

Voor Europese vogelsoorten. Deze ringen worden bij het ministerie op uw naam en vogelsoort geregistreerd.
Deze heb ik nodig
 
 

ingeslagen staal

Bij deze stalen ringen wordt het opschrift ingeslagen. Deze ringen kunnen het snelst geleverd worden.
Deze heb ik nodig

de hardste stalen ring rvs316

Deze stalen ringen worden gemaakt van rvs316 het hardst mogelijke materiaal om ringen van te maken. Het opschrift wordt er diep in gelaserd.
Deze heb ik nodig

gelaserd staal

Het opschrift wordt in deze ringen gelaserd.
Deze heb ik nodig

CITES staal

Stalen ringen voor CITES vogels. Deze ringen worden bij het ministerie geregistreerd. U kunt bij uw vogelsoort een keuze maken uit de verschillende stalen ringtypen. Uitsluitend te bestellen voor het huidige kweekjaar.
Deze heb ik nodig
 
 

 
 

De kap- of Hoodedparkiet (Psephotus dissimilis) staat op CITES lijst I. Deze vogelsoort valt dus onder de zwaarste soortbescherming.
Zie hiervoor: Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

Gelukkig voor de kwekers en houders in Nederland staat deze parkiet in bijlage X van de CITES-wetgeving. Op bijlage X staan die soorten waarvan het aannemelijk is dat er geen wildvang dieren meer in gevangenschap aanwezig zijn.

Artikel 62
Algemene ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 De bepaling van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 dat ontheffingen van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening per geval worden verleend door de afgifte van een certificaat, is niet van toepassing op de volgende specimens, waarvoor geen certificaat is vereist: 
1. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage X genoemde diersoorten en de hybriden daarvan, voor zover de specimens behorend tot soorten die van een annotatie zijn voorzien, overeenkomstig artikel 66, lid 1, van de onderhavige verordening zijn gemerkt;
2. kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten;
3. meer dan 50 jaar geleden verworven bewerkte specimens als omschreven in artikel 2, onder w), van Verordening (EG) nr. 338/97.

Artikel 66
Merkingsmethoden
1. Met het oog op het bepaalde in artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing.
2. In gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gemerkt overeenkomstig lid 8 of, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat deze methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van het
betrokken dier niet geschikt is, door middel van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E).
3. Levende gewervelde dieren die geen in gevangenschap geboren en gefokte vogels zijn, worden gemerkt met behulp van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en
11785:1996 (E), of de betrokken specimens worden, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat voornoemde methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van de betrokken specimens c.q. soorten niet geschikt is, gemerkt met behulp van een ring, manchet, label, tatoeage of soortgelijk identificatiemiddel met een uniek nummer, of zij worden op een andere passende wijze herkenbaar gemaakt.
8. In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring. Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.

Wel moet van de soorten die op bijlage X staan legaliteit aangetoond kunnen worden. Nu is dat niet zo moeilijk. Als een vogel voorzien is van een vaste voetring is deze bewezen in gevangenschap geboren en is legaliteit dus aangetoond.

Voor het ringen mag u iedere geschikte ring gebruiken, zie de regelgeving hierboven. Dus blank aluminium mag ook, verenigingsringen zijn zelfs bruikbaar.

Voor uitvoer naar het buitenland kan andere regelgeving gelden. U kunt deze vogels dus niet zomaar uit Nederland exporteren. Kijk hiervoor naar de geldende wetgeving van het betrokken land.

Artikel 68
Wederzijdse erkenning van merkingsmethoden
1. De bevoegde instanties van de lidstaten erkennen de door de bevoegde instanties van de andere lidstaten goedgekeurde merkingsmethoden die aan artikel 66 voldoen.
2. Indien krachtens deze verordening een vergunning of certificaat is vereist, worden op dat document alle gegevens betreffende de merking van het specimen vermeld.

BIJLAGE X
IN ARTIKEL 62, PUNT 1, BEDOELDE DIERSOORTEN
Aves
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis, Anas querquedula, Aythya nyroca, Branta ruficollis, Branta sandvicensis, Oxyura leucocephala
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichi, Colinus virginianus ridgwayi, Crossoptilon crossoptilon, Crossoptilon mantchuricum, Lophophurus impejanus, Lophura edwardsi, Lophura swinhoii, Polyplectron emphanum, Syrmaticus ellioti, Syrmaticus humiae, Syrmaticus mikado
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae, Psephotus dissimilis
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata

Wetgeving

De vogelwereld heeft met verschillende wetten te maken. De wet natuurbehoud en de wet dieren zijn wel de belangrijkste.
In verband met de regelgeving is het aantonen van legalisatie zeer belangrijk. Door middel van een vaste voetring kunt u aantonen dat de vogel in avicultuur geboren is. Voor de meeste vogelsoorten is dit voldoende.

Ook voor alle Europese vogelsoorten geldt er specifieke wetgeving.


CITES

Voor door CITES beschermde vogels geldt zwaardere regelgeving. Rechts ziet u een voorbeeldplaatje van het belangrijke CITES document, het EU-certificaat.
Let op!
Dit certificaat mag u niet perforeren (gaatjes inmaken), niet plastificeren en u mag er niet op schrijven. Om kort te gaan het EU-certificaat moet geheel orgineel zijn, iedere wijziging aan het certificaat maakt het ONGELDIG.

Europese vogelsoorten

Voor Europese vogelsoorten geldt dat ze legaal moeten zijn. Hiervoor is het nodig dat ze voorzien zijn van een op persoonsnaam met vermelding van de vogelsoortnaam geregistreerde gekleurde ring. Ook geldt een per soort vastgestelde maximale ringmaat. De kleine ringmaten hebben een breekgroef.
De registratie bij het ministerie wordt door de ringenadministratie gedaan. 

RVO

Bij het RVO kunt u al de zaken betreffende wetgeving vinden en regelen. De aanvraag voor een EU-certificaat dient u bij hen te doen. Ook de actuele informatie zal hier te vinden moeten zijn.
 
 
 

Ringenadministratie

De ringenadministratie wordt uitgevoerd door Fred Rönitz.
Dit doet hij naast zijn normale werk, daarom is hij maar beperkt bereikbaar.
Ook heeft hij nog andere bezigheden.
De meeste kans op succes heeft u via de e-mail.

Het contact via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

voor contact gegevens