start

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0630297558 bereikbaar, ook niet op zondag. Per e-mail krijgt u snel antwoord.

0630297558

De getoonde ringmaten zijn een indicatie, uw vogels kunnen een andere pootdikte hebben! Zorg er daarom voor dat u zeker bent van de ringmaat van uw vogels.

Wij adviseren voor papegaaien, kaketoes, ara's en andere "sterke" vogels stalen ringen.

Bestel uw ringen op tijd, dat voorkomt spijt!

 
De Parkieten Sociëteit en/of de leverancier van de ringen zijn nooit verantwoordelijk voor de keuze van de ringmaat, de materiaalkeuze (aluminium of staal), kleur en/of de manier waarop de ringen worden aangebracht.

Aanmelden (inloggen) of registreren als ringenbestellerVoor welke soort zoekt u een ring? Niet alle soorten worden genoemd en het is slechts een advies.

Nadat u heeft bepaald of uw specimen een CITES-soort is en op welke bijlage hij staat, bepaalt u of u een EU-certificaat nodig heeft.

In de volgende gevallen heeft u mogelijk een EU-certificaat nodig:

 • Bij koop en verkoop van CITES-soorten.
 • Bij schenking, ruil en huur van CITES-soorten. Voor CITES wordt iedere overdracht gezien als een commerciële handeling. Het maakt bij een overdracht niet uit of u geld of een wederdienst ontvangt.
 • Bij vervoer - alleen voor een soort uit de CITES-bijlage A met oorsprongscode W (wild), F (F1-generatie nakweek) of U (onbekend). Vervoert u een levend dier voor dringende veterinaire behandeling en brengt u het na de behandeling direct terug naar de plaats waar het zich mag bevinden? Dan hoeft u geen toestemming te vragen. Dit wordt niet gezien als een overdracht.

Dit geldt zowel voor transacties in de Europese Unie als in Nederland. De huidige eigenaar, dus de persoon die het specimen wil overdragen of verkopen, moet het certificaat aanvragen. In andere landen heet dit certificaat ook wel een 'Article 10 certificate'. Bent u van plan om een dier of plant te kopen die onder CITES valt, zorg er dan voor dat u controleert of de verkoper een geldig EU-certificaat heeft.

Soorten

Over het algemeen geldt het volgende:

 • Bijlage A: EU-certificaat
 • Bijlage B: EU-certificaat als de legale herkomst niet kan worden aangetoond. Kan dit wel, dan is geen certificaat nodig.
 • Bijlage C: geen certificaat nodig
 • Bijlage D: geen certificaat nodig

Certificaten

Een EU-certificaat geldt voor een of voor meerdere overdrachten. In het laatste geval spreken we van een 'paspoort' of 'specimenspecifiek certificaat'.

Transactiespecifieke certificaten

Een EU-certificaat dat is afgegeven voor een dier met oorsprongscode W (wild), F (F1-generatie nakweek) of U (onbekend) is alleen maar geldig voor één overdracht. Daarnaast moet de bestemming vermeld zijn op het certificaat. Voor specimens zonder een merkteken worden ook transactiespecifieke certificaten afgegeven.

Sommige landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Denemarken, geven EU-certificaten met een foto-identificatie als bijlage af. Deze EU-certificaten gebruiken ze in deze landen als specimen specifieke EU-certificaten. In Nederland zijn ze alleen geldig voor de eerste overdracht vanuit het land van afgifte. Overdrachten binnen Nederland met een EU-certificaat met foto-identificatie mogen dus niet. Heeft u een specimen overgenomen met een EU-certificaat met foto-identificatie bijlage? Vraag dan een vervangend EU-certificaat aan.

Vrijstellingen

U heeft geen EU-certificaat nodig als het gaat om:

 • in gevangenschap geboren en gefokte soorten die worden genoemd op de bijlage X van de Uitvoeringsverordening, zie onder aan deze pagina
 • kunstmatig gekweekte planten.
 • antieke objecten (dit zijn soorten die vóór 1947 zijn gebruikt voor het maken van juwelen, muziekinstrumenten, decoratie-, kunst- of gebruiksvoorwerpen)
 • lederen producten van krokodilachtigen van bijlage A met oorsprongscode D, op voorwaarde dat de specimens zijn gemerkt of op een andere wijze zijn geïdentificeerd
 • kaviaar van de soort Acipenser brevirostrum en de hybriden daarvan, met oorsprongscode D, de specimens moeten dan wel zijn verpakt in een volgens de Uitvoeringsverordening gemerkte verpakking
Downloads:

Controle en handhaving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de bestuursrechtelijke handhaving op de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving uit. Wij bekijken of een overtreding nog hersteld kan worden. Bijvoorbeeld door een vergunning alsnog aan te vragen.

De politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voeren de strafrechtelijke handhaving uit voor de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving. Dit doen ze in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en NVWA kunnen dus bijvoorbeeld boetes opleggen bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na een overtreding

Samen met de NVWA onderzoeken we of het CITES-verdrag wordt nageleefd in Nederland. Gebeurd dat niet dan heeft dat mogelijk deze gevolgen:

 • Wij kunnen planten, dieren of de producten in bewaring nemen. U bent ze dan kwijt.
 • Afhankelijk van het soort schenken we deze n aan een educatieve instelling of we vernietigen ze. Levende dieren vernietigen we niet.
 • Een dier uit het wild laten we in sommige gevallen vrij. 
 • De kosten die wij maken, kunnen we bij u in rekening brengen.

Meer weten over CITES-soorten in Nederland en de EU?

Lees meer over CITES, hoe u bepaalt of een soort door CITES beschermd is en hoe u bepaalt of u een EU-certificaat nodig heeft voor het handelen, vervoeren, verzamelen of bezitten van de beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU).

Administratie bijhouden

U heeft in Nederland een levend dier of levende plant van een beschermde soort in uw bezit. Om dit legaal te mogen hebben, moet u hiervan in een aantal gevallen een administratie bijhouden. Dit staat in de Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.

U houdt de administratie bij voor:

 • Levende in gevangenschap geboren en gefokte gewervelde dieren van soorten uit bijlage A bij de Basisverordening, met uitzondering van in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de diersoorten en de hybriden daarvan die in bijlage X bij de Uitvoeringsverordening staan.
 • Levende dieren van soorten uit bijlage B bij de Basisverordening, met uitzondering van gefokte vogels (geen roofvogels of uilen) die een naadloos gesloten pootring hebben en de soorten die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.
 • Levende in gevangenschap geboren en gefokte dieren van niet in Nederland voorkomende soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
 • Levende specimens van kunstmatig gekweekte plantensoorten uit bijlage A bij de Basisverordening.
 • Levende specimens van kunstmatig gekweekte hybriden van niet van een annotatie voorziene soorten uit bijlage A bij de Basisverordening, voor zover voor die soorten een fytosanitair certificaat is afgegeven (artikel 8 van de Uitvoeringsverordening).

Wilt u als fokker of kweker beschermde dieren of planten verhandelen of vervoeren? Dan krijgt u te maken met de CITES regelgeving. Voor sommige planten en dierensoorten is de handel verboden en zelfs strafbaar, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Daarnaast gelden er verschillende regels voor handel en vervoer in de EU en handel en vervoer buiten de EU.

Wel of geen CITES soort?

Om zeker te weten of uw diersoort of plantensoort wel of niet onder de bescherming van CITES valt, raden wij u aan altijd de Soortenlijst (PDF, 814 kb) te raadplegen of de database Species+. Hier vindt u ook in welke bijlage de soort is opgenomen.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina ‘Wel of geen Cites soort’.

Meer informatie over de regelgeving en de gevolgen bij overtreding vindt u op de pagina Regelgeving.

Handel en vervoer binnen de EU 

Voor het handelen, vervoeren, verzamelen en bezitten van de beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een EU-certificaat nodig. Wilt u een door CITES beschermde soort in Nederland of binnen de Europese Unie kopen, verkopen of vervoeren? Of wilt u een soort overdragen aan een ander? Dan heeft u mogelijk een EU-certificaat nodig. Het EU certificaat kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl.

Uitgebreide informatie over EU certificaten leest u in het Infoblad (PDF, 83 kb).

Handel en vervoer buiten de EU

Voor het in- of (weder)uitvoeren van de beschermde soorten vanuit of naar Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een CITES-vergunning nodig. Wilt u beschermde dieren of planten invoeren uit een land buiten de Europese Unie? Mogelijk heeft u daarvoor een invoervergunning nodig.

Uitgebreide informatie over het in- of (weder)uitvoeren van CITES-soorten vindt u op de pagina Invoer en (weder)uitvoer.

Bent u ondernemer en op zoek naar informatie over duurzaam, agrarisch, innovatief of internationaal ondernemen? Zoekt u bijvoorbeeld subsidies? Heeft u vragen over wet- en regelgeving of over octrooien? Bent u agrarisch ondernemer en met de gecombineerde opgave bezig?

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt ons bereiken via e-mail, telefoon of social media.

Telefoon: 088 042 42 42

U kunt ons bellen op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Wij maken gebruik van een 088-bedrijfsnummer. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer zijn hetzelfde als bellen naar een gewoon vast telefoonnummer. Wilt u inzicht in de kosten? Bekijk dan de website van uw aanbieder.

Bellen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland wilt bellen met RVO.nl, dan kunt u het volgende nummer kiezen: +31 70 379 80 00.

E-mail

Stel uw vraag via ons contactformulier. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Social media

RVO.nl is actief op Twitter, Facebook, LinkedIn. Een vraag over onze diensten of regelingen? Stel ze aan ons webcareteam.

Laat een medewerker met u meekijken

Eén van onze medewerkers kan met u meekijken op uw scherm. Zo kunnen wij u makkelijker op weg helpen. Wij zien alleen het scherm dat u ook ziet. Wij nemen niet uw computer over. Onze medewerker zal u vragen op de volgende link te klikken: Start meekijken. Daarna volgt u de instructies van onze medewerker.

Persvragen

Bent u een vertegenwoordiger van de media? Neemt u dan contact op met een van onze woordvoerders.

Aanvragen voorlichter/spreker

RVO.nl geeft graag voorlichting over diverse onderwerpen. Wilt u voor uw bijeenkomst een spreker van ons uitnodigen? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.

Vestigingen

RVO.nl heeft vestigingen in Assen, Den Haag, Deventer, Roermond, Utrecht en Zwolle.

Feestdagen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is gesloten tijdens een aantal officiële feestdagen in 2017.

Wetgeving

De vogelwereld heeft met verschillende wetten te maken. De wet natuurbehoud en de wet dieren zijn wel de belangrijkste.
In verband met de regelgeving is het aantonen van legalisatie zeer belangrijk. Door middel van een vaste voetring kunt u aantonen dat de vogel in avicultuur geboren is. Voor de meeste vogelsoorten is dit voldoende.

Ook voor alle Europese vogelsoorten geldt er specifieke wetgeving.


CITES

Voor door CITES beschermde vogels geldt zwaardere regelgeving. Rechts ziet u een voorbeeldplaatje van het belangrijke CITES document, het EU-certificaat.
Let op!
Dit certificaat mag u niet perforeren (gaatjes inmaken), niet plastificeren en u mag er niet op schrijven. Om kort te gaan het EU-certificaat moet geheel orgineel zijn, iedere wijziging aan het certificaat maakt het ONGELDIG.

Europese vogelsoorten

Voor Europese vogelsoorten geldt dat ze legaal moeten zijn. Hiervoor is het nodig dat ze voorzien zijn van een op persoonsnaam met vermelding van de vogelsoortnaam geregistreerde gekleurde ring. Ook geldt een per soort vastgestelde maximale ringmaat. De kleine ringmaten hebben een breekgroef.
De registratie bij het ministerie wordt door de ringenadministratie gedaan. 

RVO

Bij het RVO kunt u al de zaken betreffende wetgeving vinden en regelen. De aanvraag voor een EU-certificaat dient u bij hen te doen. Ook de actuele informatie zal hier te vinden moeten zijn.
 
 
 

Ringenadministratie

De ringenadministratie wordt uitgevoerd door Fred Rönitz.
Dit doet hij naast zijn normale werk, daarom is hij maar beperkt bereikbaar.
Ook heeft hij nog andere bezigheden.
De meeste kans op succes heeft u via de e-mail.

Het contact via e-mail .

voor contact gegevens