startpagina ringenservice

U moet inloggen om ringen te kunnen bestellen.

Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en toegezonden.

Het heeft geen nut dat u dit apart vermeld, er wordt niets mee gedaan!

.

U kunt nu geen aluminium ringen voor 2017 bestellen. Dit in verband met de levertijd.

Voor noodgevallen moet u contact opnemen.

Vanaf juli is het mogelijk om alle ringtypen voor kweekjaar 2018 te bestellen. De 2018 ringen worden vanaf oktober geleverd.

U kunt hier inloggen of registreren als ringenbestellerInformatie rondom ringen bestellen

In de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren.

De regelgeving waarborgt het welzijn en de gezondheid van dieren.

Doelvoorschriften

In de Wet dieren staan, voor zover dat mogelijk is, doelvoorschriften. In sommige situaties zijn middelvoorschriften gesteld. Doelvoorschriften geven aan wat u moet bereiken. Middelvoorschriften geven aan hoe u het doel moet bereiken. Met doelvoorschriften maakt u zelf keuzes over de manier waarop u het doel bereikt. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende en op elk moment is gewaarborgd. In de Wet dieren is daarom niet in elke situatie beschreven wat wel en niet mag.

Wet- en regelgeving

De Wet dieren bestaat uit de volgende besluiten en regelingen:

  • Besluit en Regeling diergeneesmiddelen
  • Besluit en Regeling diervoeders
  • Besluit en Regeling dierlijke producten
  • Besluit en Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  • Besluit en Regeling houders van dieren
  • Besluit en Regeling diergeneeskundigen

In het Besluit houders van dieren staan de algemene regels voor het houden en verzorgen van alle dieren én specifieke regels voor productiedieren. Het bevat ook regels voor de bedrijfsmatige opvang, verkoop en fokken van huisdieren. De volledige teksten van de wet, de besluiten en de regelingen vindt u op wetten.overheid.nl.

Voor vragen over het Besluit en de Regeling houders van dieren en het Besluit en de Regeling diergeneeskundigen neemt u contact met ons op. Heeft u vragen over andere onderdelen van de Wet dieren? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De Wet dieren heeft de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en een aantal andere wetten met regels voor het houden van dieren vervangen. Het besluit heeft onder andere het Varkensbesluit, het Vleeskuikenbesluit, het Kalverenbesluit en het Honden- en kattenbesluit vervangen.

Wijzigingsvoorstellen

Voor het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen zijn een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. De wijzigingsvoorstellen gaan over ingrepen, het doden van dieren, het scheiden van ouderdieren en jongen, het gebruiken van voorwerpen om dieren te corrigeren en het lichtregime bij konijnen.