startpagina ringenservice

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag. Helaas voor u ben ik niet altijd bereikbaar, ook niet op zondag. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

ringen bestellen bij de Parkieten Sociëteit

U moet u aanmelden (inloggen) om ringen te kunnen bestellen.
U moet u wel eerst (eenmalig) geregistreerd hebben. 

Klik op de knop "registreer u om te kunnen bestellen". Als u de gegevens heeft ingevuld wordt er een e-mail naar uw opgegeven e-mailadres gestuurd. In deze e-mail staat een link. Als u op deze link klikt wordt uw registratie geactiveerd en kunt u na het aanmelden (inloggen) ringen bestellen.

De activatie stap vinden wij nodig om zo te controleren dat het om uw e-mailadres en dus ook om uw gegevens gaat.

Iedere bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en toegezonden. Het heeft geen nut dat u dit apart vermeld. Met een dergelijke opmerking wordt niets gedaan!

 

handleiding ringen bestellen

 

Onze verschillende ringtypen. Van diverse leveranciers, daarom is er ook verschil in levertijd.

gekleurd aluminium

Gekleurd aluminium waarin het opschrift is gelaserd.
Deze heb ik nodig

blank aluminium

Blank aluminium ring waarin het opschrift is gerold (gedrukt). In verband met vakantie niet leverbaar.
Deze heb ik nodig

CITES aluminium

Aluminium ringen voor CITES soorten. Deze ringen worden bij het ministerie op uw naam en vogelsoort geregistreerd.
Deze heb ik nodig

Europese vogelsoorten

Voor Europese vogelsoorten. Deze ringen worden bij het ministerie op uw naam en vogelsoort geregistreerd.
Deze heb ik nodig
 
 

ingeslagen staal

Bij deze stalen ringen wordt het opschrift ingeslagen. Deze ringen kunnen het snelst geleverd worden.
Deze heb ik nodig

de hardste stalen ring rvs316

Deze stalen ringen worden gemaakt van rvs316 het hardst mogelijke materiaal om ringen van te maken. Het opschrift wordt er diep in gelaserd.
Deze heb ik nodig

gelaserd staal

Het opschrift wordt in deze ringen gelaserd. In verband met vakantie niet leverbaar.
Deze heb ik nodig

CITES staal

Stalen ringen voor CITES vogels. Deze ringen worden bij het ministerie geregistreerd. U kunt bij uw vogelsoort een keuze maken uit de verschillende stalen ringtypen.
Deze heb ik nodig
 
 

 
 

Het Besluit ‘houders van dieren’ is de opvolger van het vroegere Honden- en Kattenbesluit 1999 (HKB), Waar voorheen uitsluitend regels werden opgelegd aan houders van honden en katten, gelden die in dit nieuwe besluit voor alle dierhouders en alle diersoorten. Dat betekent dat iedere dierhouder zal moeten nagaan of hij met zijn hobby-activiteiten niet toch als ‘bedrijfsmatig’ kunnen worden aangemerkt.
De regels
Om te beoordelen of een dierhouder zijn dieren hobbymatig of bedrijfsmatig houdt, voert het Ministerie, in het kader van het Besluit houders van dieren, een aantal criteria/indicatoren op. Centraal staat ‘het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten’ met daarbij:
1. U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
2. U verkoopt of levert de dieren aan anderen dan familie en vrienden.
3. U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
4. U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
5. U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
6. U adverteert.
7. U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
Voor wie honden of katten fokt is een drempel ingebouwd van 20 pups en/of kittens per aaneensluitende periode van twaalf maanden. Wie daarboven komt, wordt als bedrijfsmatig bestempeld, wie in de buurt van dat aantal komt, kan alsnog aan de hand van de hierboven genoemde criteria worden beoordeeld. Voor wie zowel pups als kittens fokt, geldt het totaal van beide als criterium.
Dierhouders vogelvrij
Het criterium ‘regelmaat’ geldt voor nagenoeg elke fokker/kweker.Waar het honden en katten betreft, kan er sprake zijn van onregelmatigheid en kortere of langere intervallen, voor de meeste van de overige soorten geldt dat er elk jaar opnieuw nakomelingschap moet komen om de hobby in stand te kunnen houden. De ‘omvang’ is ook weinig zinvol als criterium, er blijken voor vrijwel elke diersoort grotere fokkers/kwekers te zijn die hun passie zonder winst of winstoogmerk beleven. Bovendien, omvang van wat? Onderkomens? Fokdieren? Bestede uren? Aanwas? Hier kan hooguit sprake zijn van omvang van de winstmarges.
Aan de hand van de genoemde zeven punten is het duidelijk dat vrijwel elke fokker en kweker van gezelschapsdieren met deze criteria als ‘bedrijfsmatig’ kan worden bestempeld. Veel fokkers en kwekers beschikken over een ruimte die speciaal ingericht is voor hun dieren, elke fokker of kweker zal wegens een tekort aan familie en vrienden noodgedwongen moeten adverteren om zijn aanwas af te zetten. De overheid laat weten dat de dierhouder, bij verdenking van bedrijfsmatigheid, zelf maar aannemelijk moet maken dat hij hobbymatig bezig is, dat er geen sprake is van bedrijfsmatigheid.
Er is één verweer dat voor elke dierhouder geldt, houd een (eenvoudige) administratie bij zodat heel snel duidelijk kan worden gemaakt wat de kosten van de hobby zijn en dat de marges (de winsten) op geen enkele wijze de verdenking van bedrijfsmatigheid rechtvaardigen. En dan nog steeds kan de handhaver van mening blijven dat de dierhouder bedrijfsmatig bezig is en zal uiteindelijk de rechter een oordeel moeten geven.
Opvang van bijzondere dieren
Een categorie dierhouders die ook in de knel kan komen met bovenstaande regels zijn de specialisten die soorten opvangen waarover in de reguliere opvangcentra en asielen de kennis ontbreekt. Die opvang wordt op de eerste plaats aangeboden om te voorkomen dat dieren worden gedumpt en verpieteren. In een aantal gevallen wordt daarvoor een kleine vergoeding gevraagd, meestal kost deze opvang alleen maar geld voor degene die dit op zich neemt.
Dat laatste neemt niet weg dat de handhaver kan oordelen dat er sprake is van bedrijfsmatigheid. Het gaat om een deskundige houder die zijn (speciaal ingerichte) dierruimten prima in orde heeft, om de opvangmogelijkheid bekendheid te geven heeft hij geadverteerd, er worden vergoedingen gevraagd en de overtollige dieren worden zo goed mogelijk (ook buiten de familie- en vriendenkring) ondergebracht.
Hoe dan wel?
De behoefte om onderscheid te maken tussen hobbymatig en bedrijfsmatig komt voort uit de wens de dierbelangen veilig te stellen, daar waar de economische belangen mogelijk een te grote invloed op de houderij zouden kunnen krijgen. Daarmee staat het winstoogmerk centraal.
Het ligt voor de hand, dat wie zijn dierhouderij aanmeldt bij de Kamer van Koophandel en over een BTWnummer beschikt, de intentie heeft bedrijfsmatig bezig te zijn. Verder kan het ook blijken of lijken dat de houder met regelmaat aanzienlijke winsten behaalt. Bij bedrijfsmatigheid geldt dat het ‘oogmerk’ het maken van winst is. Dat betekent dat een jaar met ‘een meevallertje’ tussen vele jaren van schaarste niet onmiddellijk de status van bedrijfsmatig oplevert. Op grond van de jurisprudentie inzake ‘bedrijfsmatig handelen’ is hiervan slechts sprake wanneer er stelselmatig winst wordt bereikt doordat de inzet van kapitaal en arbeid lager zijn dan de inkomsten die daarmee worden gegenereerd.
Indien de formulering zodanig wordt herzien dat enerzijds de bepalende criteria, en anderzijds de mogelijke indicaties daarbij, gescheiden worden aangeduid, dan leidt dat voor zowel de houder als de handhaver tot eenduidiger beeld:
Wanneer bent u bedrijfsmatig bezig?
U bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of u heeft een BTW-nummer, danwel U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
Bij het vermoeden dat een houder zijn activiteiten met een winstoogmerk uitvoert, wordt, behalve naar het financiële aspect, ook gekeken naar de overige omstandigheden in en rond zijn dierhouderij. Daarbij is met name het advertentie- en verkoopbeleid van belang en kan ook de inrichting van de ruimten waar dieren worden gehouden aanwijzingen verschaffen.
De criteria (behalve 5. en 7.) in de lijst van indicaties zijn van dien aard en/of dusdanig geformuleerd, dat ze gelden voor vrijwel elke fokker/kweker en voor elke dierhouder die regelmatig afstandsdieren opvangt. Ze bieden alle ruimte voor onduidelijkheid en willekeur.
Tonnie Woeltjes, 15 september 2015
Projectgroep Bedrijfsmatigheid PVH.
www.huisdieren.nu

Wetgeving

De vogelwereld heeft met verschillende wetten te maken. De wet natuurbehoud en de wet dieren zijn wel de belangrijkste.
In verband met de regelgeving is het aantonen van legalisatie zeer belangrijk. Door middel van een vaste voetring kunt u aantonen dat de vogel in avicultuur geboren is. Voor de meeste vogelsoorten is dit voldoende.

Ook voor alle Europese vogelsoorten geldt er specifieke wetgeving.


CITES

Voor door CITES beschermde vogels geldt zwaardere regelgeving. Rechts ziet u een voorbeeldplaatje van het belangrijke CITES document, het EU-certificaat.
Let op!
Dit certificaat mag u niet perforeren (gaatjes inmaken), niet plastificeren en u mag er niet op schrijven. Om kort te gaan het EU-certificaat moet geheel orgineel zijn, iedere wijziging aan het certificaat maakt het ONGELDIG.

Europese vogelsoorten

Voor Europese vogelsoorten geldt dat ze legaal moeten zijn. Hiervoor is het nodig dat ze voorzien zijn van een op persoonsnaam met vermelding van de vogelsoortnaam geregistreerde gekleurde ring. Ook geldt een per soort vastgestelde maximale ringmaat. De kleine ringmaten hebben een breekgroef.
De registratie bij het ministerie wordt door de ringenadministratie gedaan. 

RVO

Bij het RVO kunt u al de zaken betreffende wetgeving vinden en regelen. De aanvraag voor een EU-certificaat dient u bij hen te doen. Ook de actuele informatie zal hier te vinden moeten zijn.
 
 
 

Ringenadministratie

De ringenadministratie wordt uitgevoerd door Fred Rönitz.
Dit doet hij naast zijn normale werk, daarom is hij maar beperkt bereikbaar.
Ook heeft hij nog andere bezigheden.
De meeste kans op succes heeft u via de e-mail.

Het contact via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

voor contact gegevens