Grijze roodstaartpapegaai

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0630297558 bereikbaar, ook niet op zondag. Per e-mail krijgt u snel antwoord.

0630297558

Aanmelden (inloggen) of registreren als ringenbestellerVoor welke soort zoekt u een ring? Niet alle soorten worden genoemd en het is slechts een advies.

De grijze roodstaartpapegaai heeft sinds 2 januari 2017 een strengere CITES-bescherming. Vergunningen kunnen alleen voor commerciële doeleinden worden verleend, als de dieren in gevangenschap zijn gefokt en geboren. Ook heeft u binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig om een grijze roodstaartpapegaai over te dragen.

De onderstaande tekst komt van de website van het ministerie, de PS is dan ook niet verantwoordelijk voor de tekst. 

Dit is besloten tijdens de CITES-conferentie, die van 24 september tot 5 oktober 2016 plaatsvond in Johannesburg, Zuid-Afrika. De besluiten van de CoP17 worden geïmplementeerd in de Europese verordeningen.

Appendix I

De grijze roodstaartpapegaai is verplaatst van Appendix II naar Appendix I van CITES. De nieuwe Soortenlijst is gepubliceerd. De besluiten zijn per 29 januari 2017 opgenomen in Europese verordeningen. Dan is deze soort ook opgenomen in Bijlage A van de Basisverordening (CITES-wetgeving geïmplementeerd in de Europese wetgeving).

Invoer en (weder)uitvoer

Voor de invoer en (weder)uitvoer van deze soort worden CITES-vergunningen alleen voor commerciële doeleinden verleend, als de dieren aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt en geboren. U kunt bij ons een vergunning voor invoer of uitvoer aanvragen.

Daarnaast moet u bij invoer rekening houden met de strengere invoerbepalingen voor levende vogels door de vogelgriep.

EU-certificaat

De beslissing van CITES heeft tot gevolg dat binnen de Europese Unie een EU-certificaat nodig is voor het overdragen van een grijze roodstaartpapegaai. Wilt u als houder een dier aan iemand anders overdragen? Dan beschikt u voorafgaand aan de overdracht over een EU-certificaat. Een certificaat kost €15.

U kunt vanaf februari 2017 een certificaat aanvragen. Met uw aanvraag stuurt u zoveel mogelijk documentatie mee waaruit de legale herkomst van de vogel blijkt.

Merken

Zodra de grijze roodstaartpapegaai ook is opgenomen in Bijlage A van de Basisverordening zorgt u er als houder voor dat de dieren zijn gemerkt met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een microchiptransponder. Is uw grijze roodstaartpapegaai ongemerkt? Dan laat u de vogel alsnog door de dierenarts chippen.

U vraagt een naadloos gesloten pootring aan bij één van de volgende aangewezen bonden:

 • Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders in Zutphen
 • Kleindier Liefhebbers Nederland in Utrecht
 • Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in Bergen op Zoom
 • Parkieten Sociëteit in Arnhem
 • Vereniging Aviornis International Nederland in Wijchen
 • Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel in Eindhoven

Vereisten pootring

De maximale ringmaat is voor de Psittacus erithacus erithacus vastgesteld op 11,0 millimeter en voor de Psittacus erithacus timneh op 10,0 millimeter. Geef bij uw aanvraag voor ringen duidelijk aan om welke ondersoort het gaat. Daarnaast moeten de pootringen in hetzelfde jaar zijn afgegeven als waarin de jongen zijn uitgebroed. U mag dus geen ringen uit 2017 gebruiken voor uw nakweek van 2018. Vraag de pootringen daarom op tijd aan.

In Nederland afgegeven ringen voor Bijlage A-soorten zijn ten minste voorzien van:

 • de letters NL
 • de aanduiding van de binnendiameter tot in tienden van een millimeter
 • de laatste 2 cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht
 • per ringmaat een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een kweeknummer en een volgnummer

In afwijking hierop zijn de ringen die Kleindier Liefhebbers Nederland afgeeft, voorzien van de bondscode en een volgnummer, maar niet van een kweeknummer.

Administratie

Ook heeft u voor de grijze roodstaartpapegaai een administratieplicht, wanneer deze soort in Bijlage A is opgenomen. Lees hoe u deze administratie bijhoudt.

Vogel in bezit voor opname in Bijlage A

Had u de grijze roodstaartpapegaai al voordat de soort in Bijlage A kwam? Dan moet u dit kunnen aantonen met bewijsstukken voorzien van een datum en waaruit blijkt dat u toen in het bezit was van de vogel. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een kopie van een door de douane afgetekende invoervergunning
 • een aankoopbewijs
 • een rekening van de dierenarts
 • oude foto’s
Als uw vogel is voorzien van een naadloos gesloten pootring, is uit het ringnummer misschien ook het geboortejaar en het land van herkomst te herleiden.