Uw jonge vogels en CITES

registreer u om te kunnen bestellen
normaal maandag-vrijdag: 17:00 tot 21:00 en op zaterdag.Helaas voor u ben ik niet altijd via 0630297558 bereikbaar, ook niet op zondag. Per e-mail krijgt u snel antwoord.

0630297558

Aanmelden (inloggen) of registreren als ringenbestellerVoor welke soort zoekt u een ring? Niet alle soorten worden genoemd en het is slechts een advies.

Er is een paar keer contact met mij opgenomen door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Team Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie. Het ging dan om vragen betreffende een ring. Daarom heb ik de onderstaande tekst ter informatie voor u geschreven.
Een soort die op de CITES-lijst A staat is een soort die de hoogste beschermingsstatus geniet. Normaler wijze mogen deze soorten dan ook niet gehouden worden. Toch worden er vele vogelsoorten gehouden die op deze CITES A lijst staan. En dit mag als er aan een aantal voorwaarden voldaan is. De belangrijkste voorwaarde om een dergelijke vogel te mogen houden is dat er “papieren” bij zijn.
Bij dit papier gaat het om het EU-certificaat (gele CITES papier). Dit EU-certificaat is voorgeschreven door de Europese Unie (uitvoeringsverordening (EU) Nr. 792/2012).
Een in Nederland geboren CITES vogelsoort dient voorzien te zijn van een gesloten voetring of ander kenteken volgens de “Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens”. Belangrijk is o.a. dat er uitsluitend ringen van het geboortejaar gebruikt mogen worden.
Deze ringen mogen niet zomaar door willekeurige ringenleveranciers of organisaties worden uitgegeven. De Parkieten Sociëteit is wel gerechtigd om deze ringen uit te geven. De betreffende ring moet worden ingevoerd in de database van het RVO. Dit wordt door de ringenadministratie gedaan. Dit gebeurt op naam van de ringbesteller (kweker) met hierbij adres gegevens en uiteraard het Burger Service Nummer. Tevens dient de vogelsoort en het aantal kweekparen die een kweker in zijn collectie heeft te worden geregistreerd.
Als de jonge vogel geringd wordt met de geregistreerde ring kan de kweker hier later een certificaat voor aanvragen. De vogel mag dan overgedragen worden. Er dient tevens een kopie van de certificaten van de oudervogels overlegt te worden.
Als de kweker de ringen niet specifiek voor de bedoelde vogelsoort aanvraagt worden de ringen dus niet in de database van het RVO geregistreerd. Als de soort niet bekend is kan er immers geen registratie gedaan worden.
Uiteraard worden alle ringen wel in de eigen database van de PS geregistreerd. Deze heeft echter geen wettelijke status.
In ons ringenbestelsysteem op de website staan alle CITES-soorten met een foto, het is dus duidelijk dat het dan om die soort gaat. Het opgeven van de juiste soort blijft echter de verantwoordelijkheid van de aanvrager (kweker)
Als een CITES vogelsoort niet geringd is met een geregistreerde ring wordt de vogel als ILLEGAAL. betiteld. Achteraf is het haast onmogelijk om voor de vogel een legale status te verkrijgen. En dit kan zeker niet door de PS geregeld worden.
Voor de duidelijkheid U bent ZELF verantwoordelijk om alle regelgeving hieromtrent nauwlettend te volgen en op te volgen.
Bij de bovenaan genoemde contacten met de RVO ging het om CITES-vogels waarbij de gegevens niet compleet waren. Het incompleet zijn kan bijvoorbeeld zijn gekomen doordat de ringen niet geregistreerd waren, er andere gegevens op de ring staan dan in de database vermeld, de ring niet meer leesbaar is, het EU-certificaat niet aanwezig is.
Als er iets niet voor elkaar is met de gegevens dan kan het RVO een opdracht aan de afdeling Toezichtuitvoering Plant&Natuur geven. Er wordt dan een onderzoek uitgevoerd worden door een inspecteur. Wanneer dit bij u plaats mocht vinden help deze inspecteur dan, wij zijn allen gebaat met een goede uitvoering van de regelgeving.
Verdere informatie kunt u vinden op de homepage van het RVO (rvo.nl) o.a. het infoblad EU-certificaten. Verder natuurlijk alles over CITES.
Fred Rönitz
ringenadministratie